Ondernemen

Agentschap ondernemen

Het Agentschap Ondernemen is een aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers.

Boeren op een kruispunt

Vzw Boeren op een Kruispunt is opgericht om boeren en tuinders in moeilijkheden te ondersteunen.

Het ondernemersloket

Het ondernemersloket is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers/handelaars van groot-Zedelgem.

Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Verkoop (actie) van verenigingen, scholen en particulieren met een liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld of ter bevordering van ambachten of streekproducten.

Opvolging dossiers of vergunningsaanvragen

Voor de opvolging van dossiers of vergunningsaanvragen die lopende zijn bij andere gemeentediensten, kunnen ondernemers/handelaars ook altijd aankloppen bij het ondernemersloket (milieuvergunning, vergunning ruimtelijke planning,…).

Verplichte wekelijkse rustdag

Op kermisdagen, feestdagen of andere specifieke opendeurdagen zijn handelszaken soms open die gewoonlijk op deze dagen gesloten zijn.

Wijk-werken

Het vroegere PWA heet nu wijk-werken. Er zijn 2 zitdagen in Zedelgem.

Zedelgembon

Een handige bankkaart van 10 of 25 euro, te spenderen in een groot-Zedelgemse handelszaak.

Abonneren op Ondernemen