Bouwen & verbouwen

Gewestplannen, BPA's en verkavelingen

De gewestplannen en de verschillende bestaande gemeentelijke plannen van aanleg (BPA's) en verkavelingen zijn ter inzage in de kantoren van de dienst ruimtelijke planning.

Goedkope energieleningen via WVI

De gemeente en het OCMW sloten een overeenkomst met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die optreedt als kredietverstrekker voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE).

Premiezoeker

Op de website van de Vlaamse Overheid www.premiezoeker.be, vind je een overzicht van alle federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke premies

Ruimingsattest septische put

Het verwijderde materiaal uit de septische put wordt biologisch gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie...

Vlaamse Woonlening

Bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) kan je terecht voor een woonkrediet tegen het laagste tarief.

Abonneren op Bouwen & verbouwen