Tentoonstelling projecten in het Zuiden

Jaarlijks erkent en ondersteunt Zedelgem een aantal projecten van Zedelgemnaars in het Zuiden met een projectsubsidie van 700 EUR per project. Voorwaarde voor deze subsidie is dat de landen door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) erkend worden als ontwikkelingsland. De ondersteuning is gericht op sensibilisering van projecten die proberen structurele veranderingen door te voeren met het oog op een duurzame ontwikkeling in de landen zelf. De uiteindelijke bedoeling is zelfredzaamheid. 

Van 15 december tot 12 januari loopt een tentoonstelling in het gemeentehuis over de projecten die in  2019 worden ondersteund. Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren.