RUP Historische dorpskern Aartrijke

Raadpleging startnota en participatiemoment over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Historische dorpskern Aartrijke’

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Historische dorpskern Aartrijke’ wordt opgemaakt om de opwaardering van een deel van het centrumgebied van Aartrijke te bevorderen.

Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet ontwikkelingen op maat van de verschillende onderdelen van het plangebied. De belangrijkste doelstellingen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zijn het behoud van eigen karakter en de creatie van meerwaarde voor de dorpskern.

Er werd een startnota over het gebied opgemaakt die de doelstelling aangeeft, onderbouwt en motiveert.

De startnota en procesnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan liggen ter inzage bij het onthaal van de gemeente en kan door de bevolking geraadpleegd worden van 16 maart 2020 tot en met 14 mei 2020. De nota’s kunnen gedurende die periode ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website. 
Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, wordt de periode van publieke raadpleging verlengd tot en met 12 juni 2020.

Om uw mening te weten te komen, organiseert de gemeente een infomarkt voor zijn inwoners. De infomarkt vindt plaats in Jonkhove op woensdag 29 april 2020 en kan vrij bezocht worden tussen 16u en 20u.
Deze infomarkt op 29 april zal niet doorgaan, maar wordt verzet naar een latere datum binnen de termijn van de publieke raadpleging. 

U bent allen van harte welkom om samen na te denken over de toekomst van dit plangebied.

Reacties over de startnota moeten aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis aan het onthaal of digitaal overgemaakt worden aan ruimte@zedelgem.be ten laatste op 12 juni 2020.