RUP Engelbewaarder en RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat

De gemeente wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP Engelbewaarder) op te maken voor een stuk van het domein van OC Cirkant. Er wordt gestreefd naar een woonproject met sociale huisvesting dat in beperkte mate afhankelijk is van de dienstverlening van OC Cirkant. Het doel van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat is om een grenscorrectie door te voeren voor de gewestplangrens tussen woongebied en agrarisch gebied, om zo de resterende percelen te kunnen ontwikkelen.