Regeling containerpark tijdens coronacrisis

Hier vind je de meest up-to-date regeling wat het containerpark betreft.

Openingsuren

Openingsuren

Vanaf 1 juni gelden de normale openingsuren terug zoals vermeld op je afvalkalender 2020
Dinsdag: van 10.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 18.00 u. 
Woensdag: van 8.30 tot 13.00 u. en van 14.00 tot 18.00 u.
Vrijdag: van 10.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.
Gesloten op maandag en donderdag

Noot: in de periode van 1 oktober tot 1 maart is het containerpark gesloten om 17 u.

Je mag met twee personen komen naar het containerpark. De tweede persoon die met je mee is mag enkel:

- uitstappen voor het lossen van zware stukken
- of voor het ledigen van grote hoeveelheden
- en komt enkel mee indien dit noodzakelijk is

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht bij een bezoek aan het containerpark!

Niet toegelaten materialen

Volgende zaken zijn nog steeds NIET terug toegelaten op het containerpark:

Kledij: kledij behoort tot de groep van herbruikbare goederen. Gezien de activiteiten van de kringloopwinkel tijdelijk gestopt zijn, heeft de gemeente hiervoor geen afzetmogelijkheden en dient kledij thuis gehouden te worden.

Luiers (pampers): luiers worden net zoals ander afval dat in de bruine vuilzak gaat, verbrand.  Luiers kunnen wel degelijk en effectief besmetting geven. Ze worden aangeleverd in een zak, maar moeten vervolgens in een container gedropt worden, die manueel open en dicht gedaan wordt. Het risico op het openspatten van zo’n zak is reëel en te vermijden! Luiers kunnen in de bruine afvalzak gestopt worden.

Papier en Karton: papier en karton blijven verder via de normale kalender van huis-aan-huisophaling ingezameld worden.Ook hier is opnieuw de regel van toepassing om niet-essentiële verplaatsingen te vermijden en mensen te steunen in de richtlijn van hogerhand met betrekking tot  ‘blijf in je kot’.  

PMD: alle materialen die in deze blauwe PMD-zak gestoken mogen worden, blijven verder via de normale kalender van huis-aan-huisophaling ingezameld worden.

Asbest

De inzameling van asbest op het containerpark van de gemeente Zedelgem wordt vanaf donderdag 23 juli 2020 terug opgestart. 

Van 23 juli t.e.m. 23 oktober 2020 kan asbest uitsluitend op donderdagvoormiddag tussen 8 u. en 12 u. aangevoerd worden naar het containerpark.

Uit voorzorg en veiligheidsoverwegingen, en mede om de piek in de aanvoer van asbest veilig te kunnen opvangen, moeten een aantal richtlijnen strikt opgevolgd worden:

 1. Voor het aanbieden van asbest in het containerpark MOET een afspraak gemaakt worden en dit ten laatste op de dinsdag voor het aanbieden van je aanvoer asbest.
  Een afspraak maak je door te mailen naar containerpark@zedelgem.be of telefoneer 050 200 332.

 2. Meld bij het maken van je afspraak de hoeveelheid asbest die je zal aanbrengen + naam en adres.

 3. Voor je naar het containerpark komt moet je kleinere stukken asbest in zakken stoppen en deze goed afsluiten, grote stukken asbest moet je in folies gewikkeld aanbrengen. Op die manier vermijd je stofvorming.

 4. Op donderdag, enige dag waarop je asbest kan aandienen, mag geen enkele andere afvalstof meegebracht worden.

Per week mag er 0.5 m³ asbestcement gratis aangevoerd worden naar het containerpark. Voer je meer asbest aan, dan betaal je 25 euro per begin van 1 m³. We raden aan om grote hoeveelheden asbest te laten ophalen door een geregistreerd asbest-inzamelaar. Meer info over hoe je best met asbestcement omgaat, vind je op www.asbestinfo.be

Betalen

Omdat nabij contact met parkwachters uit den boze is mogen bezoekers niet direct betalen. De gemeente houdt de te betalen bedragen per inwoner bij en dit zolang de corona-maatregelen op het containerpark gelden. Pas daarna zullen bezoekers het verschuldigde bedrag bij hun eerste bezoek moeten betalen om toegang te kunnen krijgen tot het recyclagepark.

Opgelet: een bezoek aan het containerpark is dus niet gratis, alle tarieven blijven geldig! Meer info over de tarieven vind je hier.

Richtlijnen

Een bezoek aan het containerpark moet volgens de welbepaalde regeling en nauwgezette voorzorgsmaatregelen verlopen:

 • NIEUW: voor je het containerpark betreedt, is het opzetten van een mondmasker verplicht!

 • Iedere bezoeker moet bij het binnenkomen EN bij het verlaten van het park zijn identiteitskaart in de zuil steken en daarna het raam van zijn of haar voertuig onmiddellijk sluiten!

 • De aangevoerde fracties (materialen) worden geregistreerd door de parkwachter.

 • Niet gesorteerde aanvoer wordt onmiddellijk geweigerd omdat dit anders te veel vertragingen oplevert.

 • Kom alleen naar het containerpark en kom enkel indien dit noodzakelijk is.

 • Tijdens het aanschuiven met de wagen moet je in de wagen blijven zitten.

 • De instructies opgelegd door de parkwachter bij de ingang, moeten gevolgd worden van zodra  je binnenrijdt op het containerpark.

 • Het aantal bezoekers op het park wordt beperkt; de slagboom wordt daarom regelmatig gesloten.

 • Het afval mag niet gelost worden zonder uitdrukkelijke toelating van de parkwachter.

 • In afwachting van het lossen van het afval blijf je in de wagen zitten.

 • De parkwachter zal NIET helpen bij het uitladen.

 • Breng je eigen gerief mee om bv. je aanhangwagen leeg te maken want de parkwachter helpt niet uit voorzorg tegen corona en er is geen materiaal ter beschikking.

 • In elke omstandigheid moet de afstand van minstens 1,5 meter tot de parkwachter en tot andere bezoekers gerespecteerd worden.

 • De tijd op het containerpark wordt beperkt tot maximum 15 minuten per persoon.

 • Vermijd tijdens het bezoek aan het recyclagepark contact tussen je handen en je gezicht en was je handen grondig bij thuiskomst.