Recyclagepark tijdens corona

Hier vind je de meest up-to-date regeling wat het recyclagepark betreft.

Sinds 1 november 2020 is het recyclagepark enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak inboeken kan gemakkelijk via bovenstaande (groene) afsprakenknop. Hou je identiteitskaart klaar, voor het inboeken van een afspraak heb je deze nodig.

Openingsuren

Vanaf 1 maart t.e.m. 1 oktober gelden volgende openingsuren (enkel op afspraak):
Dinsdag: van 10.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 18.00 u. 
Woensdag: van 8.30 tot 13.00 u. en van 14.00 tot 18.00 u.
Vrijdag: van 10.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 18.00 u.
Zaterdag: van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.
Gesloten op maandag en donderdag

Je mag met twee personen komen naar het recyclagepark. De tweede persoon die met je mee is mag enkel:

- uitstappen voor het lossen van zware stukken
- of voor het ledigen van grote hoeveelheden
- en komt enkel mee indien dit noodzakelijk is

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij een bezoek aan het recyclagepark!

Niet toegelaten materialen

Volgende zaken zijn NIET toegelaten op het recyclagepark:

Luiers (pampers): luiers worden net zoals ander afval dat in de bruine vuilzak gaat, verbrand.  Luiers kunnen wel degelijk en effectief besmetting geven. Ze worden aangeleverd in een zak, maar moeten vervolgens in een container gedropt worden, die manueel open en dicht gedaan wordt. Het risico op het openspatten van zo’n zak is reëel en te vermijden! Luiers kunnen in de bruine afvalzak gestopt worden.

Papier en Karton: papier en karton blijven verder via de normale kalender van huis-aan-huisophaling ingezameld worden.Ook hier is opnieuw de regel van toepassing om niet-essentiële verplaatsingen te vermijden en mensen te steunen in de richtlijn van hogerhand met betrekking tot  ‘blijf in je kot’.  

PMD: alle materialen die in deze blauwe PMD-zak gestoken mogen worden, blijven verder via de normale kalender van huis-aan-huisophaling ingezameld worden.

Asbest

Aangezien het recyclagepark nu uitsluitend op afspraak toegankelijk is mag asbest meegebracht worden bij elk afgesproken bezoek! Lees alle info over asbest op het recyclagepark hier: https://www.zedelgem.be/asbest-ook-jouw-huis.

Er moet wel voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

 • Asbest wordt verpakt: voor je naar het recyclagepark komt moet je kleinere stukken asbest in zakken stoppen en deze goed afsluiten. Grote stukken asbest moet je in folies wikkelen en dichtmaken met plakband! Op die manier vermijd je stofvorming. De aangevoerde hoeveelheid moet gemakkelijk persoonlijk verhandelbaar zijn. De parkwachters mogen, gelet op de COVID-maatregelen, niet helpen bij het lossen. Meer info over het veilig verpakken van asbestcement vind je hier.
   
 • Per week mag er 0.5 m³ asbestcement gratis aangevoerd worden naar het recyclagepark. Voer je meer asbest aan, dan betaal je hiervoor 25 euro per begin van een 1 m³. We raden aan om grote hoeveelheden asbest te laten ophalen door een geregistreerd asbest-inzamelaar.

Meer info over hoe je best met asbestcement omgaat, vind je op www.asbestinfo.be.
Ontdek hier hoe je asbestcement veilig en verpakt kan aanleveren op het recyclagepark.

Betalen

Een bezoek aan het recyclagepark is niet gratis, alle tarieven blijven geldig! Meer info over de tarieven vind je hier.

alle bedragen die moeten betaald worden van de periode tussen maart en oktober 2020 zullen gefactureerd worden en opgestuurd via de post. Vanaf 1 november moet je onmiddellijk betalen, en dit kan je enkel nog met bancontact (contactloos of met pincode)! 
 

Richtlijnen

Een bezoek aan het recyclagepark moet volgens de welbepaalde regeling en nauwgezette voorzorgsmaatregelen verlopen:

 • Voor je het recyclagepark betreedt, is het opzetten van een mondmasker verplicht!

 • Iedere bezoeker moet bij het binnenkomen EN bij het verlaten van het park zijn identiteitskaart in de zuil steken en daarna het raam van zijn of haar voertuig onmiddellijk sluiten!

 • De aangevoerde fracties (materialen) worden geregistreerd door de parkwachter.

 • Niet gesorteerde aanvoer wordt onmiddellijk geweigerd omdat dit anders te veel vertragingen oplevert.

 • Kom alleen naar het recyclagepark en kom enkel indien dit noodzakelijk is.

 • Tijdens het aanschuiven met de wagen moet je in de wagen blijven zitten.

 • De instructies opgelegd door de parkwachter bij de ingang, moeten gevolgd worden van zodra je binnenrijdt op het recyclagepark.

 • Het aantal bezoekers op het park wordt beperkt; de slagboom wordt daarom regelmatig gesloten.

 • Het afval mag niet gelost worden zonder uitdrukkelijke toelating van de parkwachter.

 • In afwachting van het lossen van het afval blijf je in de wagen zitten.

 • De parkwachter zal NIET helpen bij het uitladen.

 • Breng je eigen gerief mee om bv. je aanhangwagen leeg te maken want de parkwachter helpt niet uit voorzorg tegen corona en er is geen materiaal ter beschikking.

 • In elke omstandigheid moet de afstand van minstens 1,5 meter tot de parkwachter en tot andere bezoekers gerespecteerd worden.

 • De tijd op het recyclagepark wordt beperkt tot maximum 15 minuten per persoon.

 • Vermijd tijdens het bezoek aan het recyclagepark contact tussen je handen en je gezicht en was je handen grondig bij thuiskomst.

 • Het betreden van de gebouwen is verboden, er kan geen gebruik gemaakt worden van het sanitair.