Parlementsverkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees, Federaal en Vlaams Parlement.

Registratie Europese burgers (niet-Belgen)

De burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats hebben in België kunnen zich tot 28 februari 2019 laten registreren als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement (niet voor de verkiezingen van het Federaal en Vlaams Parlement). 
De Europese onderdanen vinden alle nodige informatie over de uitoefening van hun stemrecht en hun recht op verkiesbaarheid in België via www.europeanelections.belgium.be (deze website is beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie).

Om als kiezer te worden erkend, dient je aan vier voorwaarden te voldoen:

  1. De nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van de Europese Unie.
  2. Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente (01/03/2019).
  3. Op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
  4. Het actief en passief kiesrecht niet verloren hebben in de Staat van herkomst en niet uitgesloten of geschorst zijn uit het Belgisch kiesrecht.

Om zich als kiezer te laten registreren op de kiezerslijst van de gemeente dient men het formulier C/1 'Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst' in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het gemeentebestuur of kan je downloaden via de federale website verkiezingen www.verkiezingen.fgov.be.
Het ingevulde formulier C/1 dient ten laatste op 28 februari 2019 bezorgd te worden aan het gemeentebestuur (ter plaatse, per post of via e-mail).
Let wel: bij de inschrijving dient een identiteitsdocument of een kopie ervan te worden voorgelegd. 

Op basis van de ingevulde gegevens onderzoekt het gemeentebestuur de aanvraag. Wie als kiezer erkend wordt, ontvangt een officieel bericht van het college van burgemeester en schepenen.Eenmaal erkend dient men te stemmen in de Belgische gemeente. Let wel: men kan dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in het land van herkomst.

Wie in het verleden al een aanvraag heeft ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement en erkend werd, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen.

In België geldt de stemplicht. Van zodra men is ingeschreven op de kiezerslijst, is men wettelijk verplicht om te gaan stemmen.