Ophaling kerstboom en snoeiafval op afroep

Op dinsdag 12 januari 2021 gaat de kerstboom- en snoeiafvalophaling van IVBO door. Vergeet niet om je aanvraag te doen en dit ten laatste op maandag 28 december 2020. Je kan dit:

  • digitaal via deze link.
  • telefonisch op het nummer 050 45 63 11

Enkel kerstbomen zonder pot en ontdaan van alle versiering worden meegenomen.

Graag je snoeihout en/of kerstboom ten laatste om  07.00 u. 's morgens op de dag van de ophaling klaarzetten buiten.