Ophaling huis aan huis

De huisophaling wordt binnen de gemeente verzorgd door IVBO. IVBO is een samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten waartoe Zedelgem behoort. Ze staan in voor de selectieve inzameling en verwerking van huisvuilafval en bedrijfsafval.

Meer info vind je op www.ivbo.be.

De afvalkalender vind je onderaan deze pagina.