Wijziging reglement bermadopties

In de gemeenteraad van 26 oktober jl. werden een aantal wijzigingen aan het reglement voor bermadopties goedgekeurd:

  • De vergoeding wordt opgetrokken van 0,03 naar 0,05 euro per lopende meter berm per werkjaar. 
  • Scholen en groepen vrijwilligers kunnen nu ook deelnemen. 
  • Er kan ook een voorstel ingediend worden voor een alternatief afgebakend gebied binnen de gemeente waar de noodzaak voor een opruimactie kan aangetoond worden. 
  • Van elke uitgevoerde actie wordt een foto van het ingezamelde afval gemaakt.

Wie met zijn/haar school, groep of vereniging een stukje berm wil adopteren en dit een aantal keer per jaar zwerfvuilvrij houden, neemt contact op via sarah.van.den.bliek@zedelgem.be of 050/288.225. Het reglement kan je hier raadplegen.