Oproep vrijwilligers

We willen een inzicht krijgen in het belang van de spooroverwegen voor het dagdagelijks verkeer. De resultaten zullen gebruikt worden in een verkeersonderzoek dat de basis zal leggen voor een toekomstvisie op de spooroverwegen in onze gemeente. Daarom doen we een oproep naar vrijwilligers om bij aanvang en einde van de scholen fietsers en voetgangers te tellen in de buurt van de spooroverwegen. Wil je meespringen op onze kar? 

Waarom we het doen? Meten is weten!
Infrabel bracht een studie uit met een toekomstvisie op de spooroverwegen in Zedelgem. Met deze studie wenst Infrabel, zoals elders in België, de discussie te openen over de toekomst van zogenoemde gelijkvloerse kruisingen waar de kruising van de spoorweg en een autoweg bewaakt wordt via slagbomen. Per spooroverweg wordt een toekomstbeeld voorgesteld. Wordt de overweg gesloten? Komt er een tunnel of brug in de plaats?

Vanzelfsprekend kunnen we als gemeentebestuur de vraag van Infrabel voor een grotere verkeersveiligheid en een betere doorstroming begrijpen. Toch rijzen er ook heel wat vragen:

 

- Wat zal de impact zijn op de verkeersstromen?
- Wat is de visuele impact van deze werken, in bijzonder voor omwonenden?
- Wat is de impact op de bereikbaarheid van scholen en handelszaken? enz.

Het gemeentebestuur wil dan ook een constructieve houding aannemen en op basis van studies de dialoog met Infrabel aangaan. Onder het motto 'meten is weten' zal in de loop van juni zo een grootschalige meetcampagne georganiseerd worden:
- Slangen op de rijweg zullen de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer meten
- Slimme camera’s brengen de grote verkeersbewegingen in kaart
- Fietsers en voetgangers worden geteld door vrijwilligers ... en daarvoor rekenen we ook op jou!

Hoe gaan we aan de slag? We tellen gedurende de piekmomenten. 
We zoeken ook nog vrijwilligers om het zachte verkeer in kaart te brengen. Midden juni willen we bij aanvang en einde van de schooltijd fietsers en voetgangers tellen. ‘s Ochtends tellen we tussen 7.30 en 8.30 u. en ‘s avonds tellen we tussen 16 en 17 u. (of 16.30 en 17.30 u.). Uiteraard bepaal je zelf wanneer en hoe je tijd kan vrijmaken. Alle hulp is welkom.

Graag zouden we het zachte verkeer op volgende overwegen in kaart brengen:
- Steenbrugsestraat
- Kattestraat (Loppem)
- Heidelbergstraat (Loppem Dorp)
- Diepstraat (Sint-Elooi – wijk Pierlapont)
- Ruddervoordestraat – station (Sint-Elooi)
- Collevijnstraat (Sint-Elooi)
- Leegveldstraat (Veldegem)
- Koning Albertstraat (Veldegem)

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar mobiliteit@zedelgem.be of bel 050/25.01.32. 
Wij reiken je alle praktische info aan om aan de slag te gaan. En uiteraard ben je bij de eersten om de resultaten van de tellingen te mogen ontvangen.