Zonder is gezonder

Pesticiden worden al te vaak gemakshalve toegepast zonder stil te staan bij de gevaren ervan. Chemische bestrijdingsmiddelen werken goed, maar kunnen een groot gevaar betekenen voor mens, dier en milieu. Als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee de riolen in. Of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem en zo in het grondwater terecht. 

Omdat pesticiden en de afbraakproducten ervan schadelijk kunnen zijn, horen ze niet thuis in ons milieu. Het is perfect mogelijk om zonder bestrijdingsmiddelen een mooie tuin aan te leggen en te onderhouden. Tips en advies kunnen teruggevonden worden op de website van de campagne Zonder is gezonder of via de vereniging Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) op www.velt.be   Restjes en lege verpakkingen van ooit aangekochte pesticiden kunt u naar het containerpark brengen en kosteloos achterlaten bij het klein gevaarlijk afval.  

De Vlaamse Overheid tracht al jaren het gebruik van pesticiden in Vlaanderen te doen afnemen door steeds strengere regels op te leggen.
Sinds 1 januari 2015 geldt voor gemeenten, maar ook voor zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs… een totaalverbod op het gebruik van pesticiden. Ook burgers mogen hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen en ook op bermen geldt een verbod.

De gemeente heeft dit totaalverbod reeds geruime tijd voorbereid, door het pesticidenverbruik drastisch te verminderen. Om het pesticidenvrij beheer voor de groendienst werkbaar te maken werden stapsgewijs een aantal zones ‘omgevormd’. Dit houdt in dat door te werken met  worteldoek en bodembedekkers het onkruid tegengehouden wordt. Ook wordt in de mate van het mogelijke het onkruid mechanisch en handmatig verwijderd op plaatsen waar het echt ongewenst is. Er zijn ook enkele locaties waar extensief maaibeheer toegepast wordt.

Het mag echter duidelijk zijn dat het volledig onkruidvrij houden van de gemeente op deze manier onmogelijk is. Daarom willen wij alle inwoners oproepen tot meer tolerantie voor onkruid.  Stel uzelf de vraag wat u precies verstaat onder de term onkruid. Zo zijn er wellicht plaatsen waar een wildere begroeiing eigenlijk toch niet zo storend is.

We vragen ook om waar mogelijk zelf uw steentje bij te dragen. Volgens het gemeentelijk politiereglement is iedere inwoner verplicht het voetpad, de rioolroosters en de straatgoten voor zijn eigendom of huurwoning te reinigen en onkruidvrij te houden, en dit zonder het gebruik van pesticiden. Als we allen samen streven naar een nulgebruik van de chemische bestrijdingsmiddelen kunnen we zorgen voor het behoud van een gezonde leefomgeving.

 

 

 

Thema: