Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. 

De doelstelling is enerzijds de werking van de verschillende samenwerkingsverbanden (intercommunales) toe te lichten, anderzijds de dossiers met betrekking tot deze samenwerkingsverbanden voor te bereiden voor de gemeenteraad.

 

Zittingen:

- 12 juni 2014 (notulen)    
- 6 november 2014 (notulen)    
- 11 juni 2015 (notulen)    
- 18 februari 2016 (notulen)    
- 15 dec 2016 (agenda)    

Thema: