Molen

Dorpsmolen

Op de hoek van de Burgemeester Jos. Lievensstraat en de Berkenhagestraat, Zedelgem.

De Dorpsmolen of Lievensmolen vormt het laatste restant van het Zedelgemse molenpatrimonium. De molen werd gebouwd in 1866, ter vervanging van een houten standaardmolen die er al stond in de 16e eeuw.

Vragen? Contacteer ons