Zedelgem 10 jaar verbroederd met Reil aan de Moezel

 

 

 

 

 

 

28 april 2007. Onder impuls van de Zedelgemse harmonie ‘Kunst en Vermaak’, die al jaren kind aan huis is aan de oevers van de Moezel in Duitsland, wordt een oorkonde getekend door de gemeenten Reil en Zedelgem. Deze oorkonde bevestigt de vriendschapsbanden tussen beiden gemeenten, die verwoord worden als ‘jumelage’.

Nadat we in 2012 in Zedelgem 5 jaar jumelage gevierd hebben, nodigt onze partnergemeente ons nu uit voor de viering van 10 jaar jumelage in Reil. Deze viering zal plaatsvinden op 1 en 2 juli in aanwezigheid van een beperkte delegatie. De mandatarissen van de gemeente, het Jumelagecomité en enkele afgevaardigden van verenigingen die in de afgelopen 10 jaar Reil officieel bezocht hebben, werden uitgenodigd.

In deze 10 jaar jumelage hebben we uiteraard veel leuke activiteiten gehad, met in het bijzonder de viering van 1000 jaar Reil en het bezoek van Reil aan onze Batjesfeesten, waar ook de jeugd van Reil bij betrokken was. En uiteraard hopen we dat onze verenigingen in de toekomst gebruik maken van de voordelen die de gemeente hen schenkt bij een bezoek aan onze partnergemeente.
In Reil is er een zeer actief ‘Sport und Turnverein’, waar verschillende sportclubs ondergebracht zijn. De sportinfrastructuur omvat onder andere een prachtig kunstgrasveld waarop in alle weersomstandigheden kan gevoetbald worden. Misschien een idee voor een van onze eigen verenigingen om het eens in Reil te proberen. Als we onze jumelage levend willen houden, dan is de deelname van de jeugd onontbeerlijk. Het jumelagecomité zal hen met veel enthousiasme begeleiden bij een eerste contact.

Uiteraard zijn deze 10 jaar geen eindpunt, maar hopelijk een bescheiden start van een nog ruimer programma in de volgende 10 jaar. Blijf op de hoogte van onze plannen via de Facebookpagina van het jumelagecomité: www.facebook.com/jumelagecomite.zedelgem.
Naar aanleiding van ons bezoek aan Reil in 2016 werd op vrijdag 24 maart een bijeenkomst georganiseerd voor allen die deelnamen aan de uitstap. Ter gelegenheid van dit terugblikmoment werd een bord ingehuldigd dat verwijst naar de jumelage tussen Reil en Zedelgem en het 10-jarig bestaan ervan. Je hebt deze borden ondertussen ongetwijfeld in het straatbeeld van Zedelgem zien opduiken.

Het jumelagecomité dankt iedereen die op een of andere manier bijgedragen heeft tot deze leuke, vriendschappelijke kennismaking met onze partnergemeente in de afgelopen 10 jaar en kijkt uit naar nieuwe impulsen, activiteiten en vriendschappen tussen de bewoners van beiden gemeenten.

Jacky Muyssen, 
Voorzitter jumelagecomité Zedelgem