WVI dient energieactieplan voor Zedelgem in bij Europa

In 2015 ondertekende Zedelgem in groep met nog 8 andere West-Vlaamse steden en gemeenten het Burgemeestersconvenant onder de naam ‘Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen’.
Dit Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarbij lokale overheden zich vrijwillig engageren om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020 dan in het referentiejaar 2011. 
De gemeenteraden van Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke gaven eind december 2016 hun goedkeuring voor het duurzaam energieactieplan van de groep. WVI diende dit plan eind januari 2017 in, en op 6 april 2017 werd het actieplan ook officieel aanvaard door de Europese Commissie. 

Om de doelstelling ook effectief te behalen zal dit actieplan nu ook daadwerkelijk omgezet worden in concrete acties.
De acties voor zowel het personeel, de inwoners en de bedrijven gaan van het efficiënter omgaan met energie tot het effectief investeren in hernieuwbare energie. 

 

De 5 grote thema’s binnen het actieplan:
- De gemeente als organisatie, met haar eigen gebouwen, eigen vloot en de openbare verlichting;
- Woningen in de gemeente;
- Duurzame mobiliteit, 
- Tertiaire sector 
- Lokale energieproductie
Iedere gemeente heeft in het actieplan haar eigen accenten gelegd, maar ook regionale acties tussen de buurgemeenten maken deel uit van het plan.

 

1. De gemeente als organisatie, met haar eigen gebouwen, eigen vloot en de openbare verlichting 
De gemeenten en steden binnen de groep stellen de aanpak van hun eigen gebouwenpatrimonium voorop. Ze streven naar gebouwen die performanter worden op vlak van energie. Daarnaast willen de steden en gemeenten inzetten op hernieuwbare energie.

 • Op vlak van openbare verlichting hebben de steden en gemeenten een unieke aanpak binnen de provincie. Ze streven naar het afstemmen van het regime tot doven via een intergemeentelijke visie openbare verlichting op het niveau van het burgemeestersoverleg. Op die manier is er uniformiteit binnen de regio.
  > In Zedelgem zal het doven vanaf de zomer 2017 ingevoerd worden.
 • Voor het eigen wagenpark worden milieuvriendelijke voertuigen uitgetest en aangekocht. En op vlak van alternatieve vervoersmiddelen voor woon-werkverkeer zetten een aantal gemeenten in op de provinciale actie Testkaravaan. 
  > Zedelgem nam recent aan deze actie deel.  De personeelsleden van gemeente en OCMW konden gedurende een tweetal weken alternatieven voor de wagen uittesten zoals elektrische fietsen, bakfietsen, de bus ...

2. Wonen
Binnen de groep worden heel wat acties ondernomen om inwoners actief aan te zetten om te werken rond het thema energie.

 • Energiecoach:
  Om inwoners te ondersteunen bij de renovatie van hun woning zal een energiecoach worden aangesteld. Bedoeling is dat deze persoon actief ondersteuning en begeleiding zal bieden bij duurzame en energetische renovaties in de woningen. Het ‘ontzorgen’ van de inwoners is hierbij de hoofddoelstelling. Meer over dit project zal vanaf dit najaar gecommuniceerd worden. Ook verschillende pistes rond participatie zullen onderzocht worden. 

3. Duurzame mobiliteit: volop inzetten op de fiets
De deelnemende steden en gemeenten willen met hun duurzaam energieactieplan volop inzetten op verplaatsingen met de fiets. Naast het aanleggen van nieuwe fietspaden worden nog heel wat bijkomende acties opgezet. 

 • Zuienkerke en Zedelgem behaalden in het verleden reeds het Save-charter dat inzet op verkeersveiligheid. Damme wil dit charter in de toekomst te behalen. Ook de andere steden en gemeenten werken aan het beter integreren van de zwakke weggebruiker in het verkeer. 

Verder zullen informatiemomenten over duurzame mobiliteit, zoals ondermeer het gebruik van  elektrische wagens of wagens op CNG, of deelname aan autodeelinitiatieven ingepland worden.

4. De tertiaire sector
De tertiaire sector is een doelgroep die tot op heden door heel wat gemeenten nog niet specifiek benaderd wordt. Indien er acties zijn, zijn deze bovendien veelal niet gericht op het thema energie. Voor de gemeenten binnen de groep is het Burgemeestersconvenant dan ook het aangrijpingspunt om een aantal nieuwe acties op te zetten.

 • Roadshow voor bedrijven:
  Beernem, Blankenberge, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zedelgem willen op eigen grondgebied een roadshow organiseren waarbij bedrijven bezocht worden die een voorbeeld zijn op vlak van energie/duurzaamheid. Dit laat de ondernemers toe te leren van andere ondernemers binnen dezelfde sector.

5. Lokale energieproductie
Onder impuls van Oostkamp wensen Beernem, Damme, Jabbeke, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke een werkgroep op te zetten om naar producenten toe te werken om hen meer draagvlak te laten creëren bij de inwoners voor ge¬plande windmolenprojecten.
 

Het energieactieplan (PDF) kan je via onderstaande link raadplegen.

 

 

Gerelateerd(e) document(en):