Verkeersveiligheid en onderwijs

In een schoolomgeving is de veiligheid van de zwakke weggebruikers priortitair: de voetganger komt op de eerste plaats, dan de fietser, het openbaar vervoer en dan pas de auto. Ook bij de herinrichting van schoolomgevingen wordt hierbij rekening gehouden.

 

Gemachtigd opzichters

 

Met de steeds toenemende verkeersdrukte krijgt de problematiek van de schoolomgeving en de schoolroute steeds meer aandacht, zo ook de beveiliging van de kinderen bij het oversteken van de openbare weg. De gemachtigde opzichter is hierbij al (lang) een vertrouwd beeld op straat . Door een wijziging in het verkeersreglement heeft de gemachtigde opzichter nu de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen om kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden te laten oversteken. De weggebruikers moeten hun aanwijzingen opvolgen. Om het verkeer stil te leggen moet de gemachtigde opzichter gebruik maken van een stopbordje.

 

De gemachtigde opzichter beschikt over een specifieke uitrusting: een stopbordje en een driekleurige armband, met op de gele strook de naam van de gemeente in zwarte letters (wordt gedragen om de linkerarm). Een gemachtigde opzichter moet niet enkel herkenbaar maar ook goed zichtbaar zijn. Hij draagt een fluo jas of overgooier, voorzien van reflecterende delen, en heeft een lichtgevende toorts ter beschikking.

 

Al geruime tijd zetten in Zedelgem een aantal mensen zich op vrijwillige basis met hart en ziel in als gemachtigd opzichter. Het gemeentebestuur is hen daar zeer dankbaar voor. Aan alle ouders, grootouders, gepensioneerden,… met een hart voor kinderen, doet het bestuur een oproep om er als gemachtigd opzichter mee voor te zorgen dat het voor onze kinderen nóg veiliger wordt.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de dienst mobiliteit.

 

Variabele Zone 30

verkeersbord variabele zone 30De schoolbuurten in de gemeente zijn een 'variabele Zone 30' om de schoolgaande jeugd veilig op school en terug te thuis te krijgen . In tegenstelling tot een gewone Zone 30 is een variabele enkel actief op tijdstippen waarop de school begint of ten einde is. De precieze uren variëren natuurlijk van school tot school, maar concreet betekent dit dat er ongeveer een half uurtje voor het begin van de school, een uurtje over de middag en terug een half uurtje na school een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingevoerd. Tijdens de weekends en schoolvakanties is deze regeling natuurlijk niet van kracht.

In een variabele Zone 30 worden de weggebruikers gewaarschuwd door middel van oplichtende borden die 100 à 150 meter voor de school geplaatst worden. Wanneer de Zone 30 actief is, gaan de borden - die uitgerust zijn met LED-lampjes die werken op zonne-energie - oplichten
 
 
Een variabele Zone 30 biedt heel wat pluspunten:

  • minder ongevallen:  tegen een snelheid van 50 km/u is de kans op een ongeval dubbel zo groot als bij 30 km/u. De remafstand bedraagt respectievelijk 26 en 13 meter!
  • minder doden en gewonden: bij aanrijdingen tegen 30 km/u sterft ongeveer 10 procent van de voetgangers, bij 50 km/u is dit maar liefst 80 procent. Dit betekent dat je als voetgangeer 8 maal meer kans hebt het ongeval niet te overleven...; bij 80 km/u is de kans zelfs 20 maal groter!
  • minder vervuiling: de uitstoot van uitlaatgassen worden tot een minimum herleid, aangezien snel rijden en optrekken voor de grootste CO2-uitstoot zorgen.
  • minder geluidsoverlast: een Zone 30 is een zeer goed hulpmiddel om het lawaai te bestrijden. Een auto die aan 30 km/u rijdt maakt immers veel minder lawaai dan een auto die aan 50 km/u voorbijkomt.
  • betere woonkwaliteit: al deze voordelen zorgen ervoor dat wonen in een Zone 30 een stuk aangenamer wordt. Iedereen kan met een geruster hart de straat op en de buurt komt volop tot leven! 

Nadelen zijn er enkel voor de onverbeterlijke laagvliegers, want overdreven snelheid in een Zone 30 kan ernstige gevolgen hebben voor je portefeuille.
Een te hoge snelheid zal vanaf dan beboet worden per km/u die boven de toegelaten snelheid gereden wordt. Voor de eerste 10 km geldt een forfait van 50 EUR. Boven 10 km/u te snel komt er telkens 5 EUR per kilometer bij.
In de bebouwde kom en Zone 30 is dit 10 EUR per kilometer.

 

 Fietscontroles

Op geregelde tijdstippen worden door de politiezone ’t Houtsche fietscontroles uitgevoerd in de scholen. Er wordt nagegaan of de fiets verkeersveilig is, dit gebeurt meestal in combinatie met verkeerslessen.

Thema: