Verkeerscommissie

Het gemeentebestuur wil alle middelen inschakelen om een veilig en leefbaar verkeer te stimuleren. Hiervoor werd de gemeentelijke verkeerscommissie opgericht, die een zestal keer per jaar samenkomt. Ze behandelt alle vragen en problemen in verband met verkeer die de inwoners van Zedelgem hebben. De gemeentelijke verkeerscommissie adviseert het gemeentebestuur tot het nemen van beslissingen in uitgewerkte oplossingen voor deze problemen. Er worden werkopdrachten opgemaakt en doorgegeven aan de technische dienst ter uitvoering.

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke fracties, verenigingen en verkeersspecialisten. Elke burger kan via het secretariaat van de verkeerscommissie punten signaleren die te maken hebben met verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, parkeren, openbaar vervoer, ...

 

LEDEN  
Annick Vermeulen schepen verkeer en mobiliteit - voorzitter
  dienst mobiliteit
  dienst infrastructuur
Peter Haesaert schepen openbare werken
Filip Van de Voorde afgevaardigde politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
Martine De Meester afgevaardigde politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
Jef Bogaert afgevaardigde politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
Jeroen Bonte afgevaardigde A.W.V. fractie
Christoph Boval afgevaardigde Provincie West-Vlaanderen
Jean-Luc Haemers hoofdinspecteur bij lokale politie Zedelgem

 

 

Thema: