Uittreksels van akten

De registers van de burgerlijke stand zijn openbaar, maar met beperkingen geregeld in artikel 45 van het burgerlijke wetboek en in artikel 3 van de archiefwet van 24 juni 1955. De privacy van de burger wordt hier beschermd.

De ambtenaar van de burgerlijke stand oordeelt niet zelf over het al dan niet afgeven van een afschrift van een akte. De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, van het gerechtelijk arrondissement Brugge, kan op schriftelijk of mondeling verzoek van ieder die doet blijken van een familiaal, wetenschappelijk of wettig belang, toestemming verlenen om bepaalde opzoekingen te laten verrichten of een eensluidend afschrift of uittreksel met afstamming te laten afgeven. Deze toestemming wordt verleend zonder enige vorm van proces of kosten. 
 

WIE KAN DEZE DOCUMENTEN AANVRAGEN?

 

Akten > 100 jaar:

 

 • afschrift: iedereen
 • uittreksel met afstamming: iedereen
 • uittreksel zonder afstamming: iedereen

Akten < 100 jaar:

 

 • afschrift en uittreksel met afstamming:
  • de betrokkene
  • bloedverwanten in opgaande en dalende lijn
  • echtgenoot of overlevende echtgenoot
  • erfgenamen
  • notaris
  • advocaat
  • openbare overheden
  • wettelijke vertegenwoordigers
  • iedereen mits toelating van de rechtbank

 

 • uittreksel zonder afstamming: iedereen
 

HOE AANVRAGEN?

 
Bij de dienst burgerlijke stand of in één van de deelgemeenten. Het afschrift of uittreksel met afstamming wordt rechtstreeks meegegeven aan de betrokkene. Als je een volmacht en de identiteitskaart van de belanghebbende kunt voorleggen, wordt de akte onmiddellijk meegegeven, anders wordt die opgestuurd naar de betrokkene.

 

Schriftelijke aanvragen:


Je schrijft een brief naar:

gemeentebestuur Zedelgem
dienst burgerlijke stand
Snellegemsestraat 1
8210 Zedelgem

 


Je vermeldt volgende zaken in je brief of mail:
 • naam en de voornaam van de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • geboorteakte: geboortedatum en -plaats
 • huwelijksakte: huwelijksdatum en -plaats - overlijdensakte: overlijdensdatum en -plaats
 • echtscheidingsakte: echtscheidings- of huwelijksdatum
 • reden van aanvraag
 • adres waar het uittreksel moet naartoe gestuurd worden
 
Heb je een akte dringend nodig, hou er dan wel rekening mee dat de registers met de akten steeds in de plaats liggen waar geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden plaatsvonden (bij overlijden ook akte beschikbaar in plaats van domiciliëring op ogenblik van overlijden).

Een voorbeeld: je bent geboren te Brugge en woont in Zedelgem.
Als je een geboorteakte in Zedelgem aanvraagt, moet de dienst burgerlijke stand die op haar beurt aanvragen in Brugge en kan het ongeveer een week duren tot de akte beschikbaar is. In Brugge kan men de akte meteen afleveren
 

Thema: