Uittreksel uit het strafregister

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever, vereniging of organisatie een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij een  vereniging of organisatie.

Hiervoor gebruikt de werkgever, vereniging of organisatie het aanvraagformulier. Op dit formulier kan hij het type van uittreksel aanduiden. Het is belangrijk dat de werkgever of vereniging/organisatie het juiste type aanduidt, aangezien elk type uittreksel slechts de informatie bevat die relevant is voor die activiteit :

  • een gereglementeerde activiteit of beroep (lijst activiteiten en beroepen);
  • een activiteit waarbij men in contact komt met minderjarigen (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen (art. 596, 2 Wetboek van Strafvordering).

Er zijn drie modellen: 

 

Model I (art. 595 Wetboek Strafvordering)

Gewone model.   

 

Model I (art. 596-1 Wetboek Strafvordering) 

Voor gereglementeerde beroepsactiviteiten (jachtvergunning, vervoerdienst, ...)

 

Model II (art. 596-2 Wetboek Strafvordering)

Voor het uitoefenen van een activiteit die onder volgende sectoren valt: opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, jeugdhulpverlening, kinderbescherming, animatie, begeleiding van minderjarigen.
Dit model wordt niet onmiddellijk afgeleverd; de aanvraag wordt voor advies doorgestuurd naar de politie.

 

Thema: