Trage wegen

De gemeente Zedelgem hecht heel wat belang aan het behoud en de uitbreiding van het trage wegen-netwerk. Dit zijn wegen die voornamelijk bestemd zijn voor fietsers en voetgangers en worden vaak gedeeld met het landbouwverkeer, ruiters of menners.

De laatste jaren werd werk gemaakt van heel wat trage wegen in Zedelgem. Deze met een effectieve straatnaam kregen een straatnaambord. De bordjes zijn naar herkenbaarheid specifiek ontworpen voor trage wegen en dus verschillend van een gewoon straatnaambord.

Enkele namen werden al generaties na elkaar doorgegeven, andere namen werden pas recent door de werkgroep Erfgoed en Toerisme (vroegere straatnamencommissie) toegekend.

Klik hier voor meer uitleg en een kaart van de trage wegen.

 

 

Thema: