Subsidiereglement zwaluwen

Voor bewoonde huis-, boeren- en gierzwaluwnesten worden volgende subsidies verleend:
- voor 1-3 bewoonde nesten: 25 euro
- voor 4-10 bewoonde nesten: 50 euro
- voor meer dan 10 bewoonde nesten: 100 euro

Voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen bedraagt de toelage 50 euro per nestgelegenheid. Deze kunstnesten bestaan uit inbouwstenen, dakpannen of nestkasten die ontworpen zijn voor de huisvesting van gierzwaluwen.

Na aanvraag van de subsidie wordt er een plaatsbezoek uitgevoerd door de vogelwerkgroep van Natuurpunt Zedelgem. Tijdens het plaatsbezoek kan je met al je vragen terecht bij deze mensen, bv. wat betreft het soort nestkast, de plaatsing ervan, hoe en waar men best een plankje onder het nest bevestigt, enz.

 

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: