Sportraad

OPDRACHT:

 • Advies geven - hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen - over alle aangelegenheden betreffende het sportbeleid en de voorbereiding, opmaak, uitvoering  en evaluatie van het strategisch meerjarenplan
 • Ondersteunen van het beheer en toezien op het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur
 • Overleg en samenwerking stimuleren tussen verenigingen, instellingen of andere sportorganisaties
 • Onderzoek verrichten en het verzamelen van informatie over het sportleven en de sportieve behoeften in de gemeente
 • Initiatieven nemen in functie van de sportieve behoeften van de bevolking of clubs om zo de sport, sportbeoefening en het openluchtleven te stimuleren
 • Deelnemen aan overleg met andere bestaande adviesraden en de onderlinge uitwisseling van informatie bevorderen

LEDEN:

 • Johan Van Riet (voorzitter)
 • Johan Van Borsel (ondervoorzitter)
 • Guy Depovere, Ricardo Naeyaert, Eddy De Wispelaere (leden kernbestuur)
 • Lucrèce Vansteelandt, Robert Laforce, Daniël Vandaele, Robert Bonte, Katherine Janssens, Willy Denys, Johan Ghekiere, Julien Monbailliu, Wilfried Marreel, Delphin Sabbe, Patrick Avonds, Andy Slabbinck, Etienne Bolliou, Benny Vanhoecke, Lieven Debrouwere, Rony Callewaert, Mieke Depoortere en Dirk Vlaemynck
 • Jurgen Dehaemers (schepen van sport)
 • David Rubben (sportfunctionaris)

 

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: