Slachtbewijzen

Alle gegevens met betrekking tot slachtingen worden sinds 1 december 2004 op elektronische wijze verzameld in een centrale databank.

REGISTRATIE

Wie een dier voor eigen gebruik wenst te (laten) slachten, moet zich vooraf bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) laten registreren.  Er zijn twee gevallen:

  • Sanitel operatoren zijn bij het FAVV al geregistreerd. Willen zij buiten het slachthuis slachten, dan moeten zij zich in het gemeentehuis, één van de deelgemeenten of bij de Provinciale Controle Eenheid (PCE) aanbieden om zich bij het FAVV als 'aangever privé-slachting' te laten registreren.
  • Andere personen die bij het FAVV nog niet gekend zijn, moeten zich bij de gemeente of het FAVV als 'aangever privé-slachting' laten registreren, ongeacht het type slachting (in of buiten het slachthuis). 

De toepassing voorziet de afdruk van een bewijs van registratie. De registratie is éénmalig.

AANGIFTE

Alle slachtingen die in een slachthuis gebeuren, moeten daar aangegeven worden.
Bij de gemeente dient men enkel particuliere slachtingen (varkens, geiten en schapen) aan te geven die buiten het slachthuis gebeuren. Hierbij zijn volgende punten belangrijk:

  • de aangifte gebeurt minstens 2 dagen voor de slachting
  • het registratienummer wordt gevraagd
  • de aangifte is 8 dagen geldig 

De geldigheidsduur wordt vermeld op het aangiftebewijs dat thuis moet bewaard worden tot het einde van het volgende jaar.
Als er geen aangifte gebeurt of als de slachting buiten de geldigheidsduur van het aangiftebewijs plaats vindt, wordt dit beschouwd als sluikslachting en kan het vlees in beslag worden genomen met strafrechterlijke gevolgen. 

Thema: