Signalisatiemachtiging

Aanvraag van een signalisatiemachtiging bij: 

  • werken van meer dan 3 werkdagen of werken met sterke verkeershinder tot gevolg 

De aanvraag gebeurt via volgend adres:
Gemeentebestuur Zedelgem
Dienst Infrastructuur
Snellegemsestraat 1
8210 Zedelgem

    
Er moet per werk een signalisatiemachtiging aangevraagd worden, telkens vergezeld van een correct en gedetailleerd signalisatieplan.  De aanvraag gebeurt minimum 1 week voor de aanvang van de werken. 

 

  • jaarlijkse vergunning voor kleine ingrepen van minder dan 3 dagen 

Deze vergunning ontslaat de aannemer niet van zijn plicht tot het plaatsen van de wettelijke signalisatie, hij moet zich tevens houden aan de door het gemeentebestuur opgelegde voorschriften bij signalisatie van werken of verkeersbelemmeringen op de openbare weg.  Aannemers met een jaarvergunning doen minimum 24 uur voor de aanvang van de werken een melding via een geijkt meldingsformulier.

De aanvraag gebeurt via volgend adres:
Gemeentebestuur Zedelgem
Dienst infrastructuur
Snellegemsestraat 1
8210 Zedelgem

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: