Ruimingsattest septische put

Het verwijderde materiaal uit de septische put wordt biologisch gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Omdat de micro-organismen die instaan voor de afbreking niet zouden afsterven is het van belang dat er geen ander ruimingsslib (bv. van een garage) wordt aangevoerd. Om deze reden kan je een ruimingsattest vragen aan de persoon die de put komt ledigen. Door ondertekening ervan verklaar je dat het materiaal enkel afkomstig is van huishoudelijke activiteiten (toiletten, douche,...) en hebt u de zekerheid dat het op een correcte manier afgevoerd wordt.

Thema: