Rijbewijs

De aanvraag gebeurt in het gemeentehuis of in één van de deelgemeenten.
Je hebt geen foto nodig, dezelfde foto als deze op de elektronische identiteitskaart wordt gebruikt. Is deze echter niet meer gelijkend, kan je toch een foto bezorgen. Die wordt na het scannen terugbezorgd.
Let wel: voor een internationaal rijbewijs heb je wel een echte pasfoto nodig.

Het rijbewijs wordt binnen de 8 werkdagen na de aanvraag afgeleverd. Alle rijbewijzen zijn in bankkaartmodel (uitgezonderd internationale rijbewijzen).

Soort rijbewijs Prijs
Voorlopig rijbewijs
Gewoon rijbewijs
Internationaal rijbewijs
25 EUR
25 EUR
16 EUR

 

Voorlopig rijbewijs 

De kandidaat legt een theoretisch examen af (dit kan al vanaf 17 jaar). Doet hij/zij dat voor de tweede keer zonder succes, zal bij een volgende deelname een getuigschrift van theoretisch onderricht in een erkende autorijschool moeten voorleggen.

Voor categorie B zijn er 2 modellen: 

Model 18: 

 • De kandidaat kiest om een opleiding te volgen via de rijschool (20 uur rijopleiding).
 • Wie 20 uur rijopleiding heeft gevolgd en tenminste 18 jaar is, kan een voorlopig rijbewijs bekomen dat 18 maanden geldig is. Een bekwaamheidsgetuigschrift moet worden voorgelegd.
 • Je mag rijden zonder begeleider.
 • Er mag 1 persoon vervoerd worden die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs B.
 • Na een stageperiode van min. 3 maanden kan de kandidaat het praktisch examen afleggen.

 Bij voorlopige rijbewijzen model 18, uitgereikt vanaf 03/02/2014, mogen max. 2 passagiers worden meegenomen, op voorwaarde dat ze voldoen om als begeleider op te treden.  Andere passagiers zijn niet toegelaten.

Model 36:

 • Het voorlopig rijbewijs is 3 jaar geldig (36 maanden) .
 • Tijdens de stageperiode van 3 jaar moet de kandidaat steeds begeleid worden door een persoon die tenminste 8 jaar houder is van een rijbewijs B.
 • De begeleider mag op dat moment of gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot besturen van een motorvoertuig.
 • Er mag 1 persoon vervoerd worden.
 • Na een stageperiode van min. 3 maanden kan de kandidaat het praktisch examen afleggen (moet hiervoor 18 jaar zijn).

Op voorlopige rijbewijzen model 36, uitgereikt vanaf 03/02/2014, moet een begeleider worden vermeld. Er kunnen twee begeleiders vermeld worden, maar een tweede begeleider is niet verplicht. De kandidaat die houder is van het voorlopig rijbewijs model 36 mag enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Er mag geen bijkomende passagier meer meerijden.
De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen, een tweede begeleider mag achteraan in het voertuig meerijden. Naast de vaste begeleider kan de kandidaat zich ook laten begeleiden door een gebrevetteerde instructeur.

Algemene bepalingen (voor beide modellen):

 • Als de geldigheid van het voorlopig rijbewijs categorie B  is verstreken, kan men de opleiding verder zetten door het volgen van 6 uur praktisch onderricht in een erkende autorijschool. Daarna kan men deelnemen aan een praktisch examen categorie B met een voertuig en instructeur van deze erkende autorijschool.  De lesuren die men gevolgd heeft vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs tellen niet mee.
  Dit betekent dat als het voorlopig rijbewijs is vervallen, men nog enkel met de rijschool kan verder rijden. Na het verstrijken van het voorlopig rijbewijs categorie B kan pas 3 jaar later een nieuw voorlopig rijbewijs worden aangevraagd.
 • Binnen de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs categorie B kan men slechts één keer een voorlopig rijbewijs aanvragen van het andere model.
  Dit betekent dat een houder van een voorlopig rijbewijs 'model 36 maanden' een voorlopig rijbewijs 'model 18 maanden' kan aanvragen en dat een houder van een voorlopig rijbewijs 'model 18 maanden' een voorlopig rijbewijs 'model 36 maanden' kan aanvragen.
 • Om te kunnen deelnemen aan het praktisch examen moet men naast de stage van 3 maanden, maximum 3 jaar geleden, geslaagd zijn voor het theoretisch examen.
 • De voorlopige rijbewijzen categorie B die werden uitgreikt vóór 3 februari 2014, blijven onder toepassing van de oude regeling.

 

Is mijn rijbewijs geldig in het buitenland?

Je mag in heel de Europese Unie en de hele Europese Economische Ruimte met een Belgisch rijbewijs rijden. Bovendien is het in heel wat andere landen erkend. Voor landen waar ons Europees rijbewijs niet erkend is, moet je bij de gemeente een internationaal rijbewijs aanvragen.

Heb je een 'oud' papieren rijbewijs van vóór 1989 en je reist vaak naar het buitenland, dan is het aangeraden een nieuwe versie aan te vragen. Niet omdat het rijbewijs niet meer geldig is (het blijft geldig), maar omdat in sommige landen de plaatselijke politie de foto te verouderd kan vinden. In sommige gevallen kan je hiervoor - weliswaar onterecht - een boete krijgen (dit gebeurt vooral in Frankrijk). Op het moment zelf is het niet altijd mogelijk je reis verder te zetten als je de boete niet betaalt. Alle ‘oude’ - roze papieren - rijbewijzen blijven geldig (tot 2033). Vanaf 2033 zal enkel het bankkaartmodel nog geldig zijn.

Om dergelijke problemen te vermijden, doe je er dus goed aan je rijbewijs van vóór 1989 te hernieuwen. Je kan hiervoor terecht in het gemeentehuis in Zedelgem (dienst burgerzaken, afdeling bevolking) of in één van de deelgemeenten. Een nieuw rijbewijs kost 25 EUR.

Let wel: de aanmaak van de nieuwe rijbewijzen gebeurt gecentraliseerd door een gespecialiseerde firma, de afgifte kan dus zeker een aantal werkdagen in beslag nemen.

 

Thema: