Dierenhinder

Brochure 'Pest dat dier mij?'

De brochure 'Pest dat dier mij?' van de Vogelbescherming reikt oplossingen aan om te voorkomen dat wilde dieren in de buurt van je huis schade veroorzaken of dat je hen als lastposten gaat beschouwen.

Je kan ze bekijken/downloaden via de link onderaan deze pagina.

 

Rattenbestrijding

Overlast door bruine of muskusratten dient gesignaleerd te worden aan de technische dienst zodat de rattenvanger ter plaatse kan komen. Aan alle inwoners wordt gevraagd om het materiaal dat door de rattenvanger uitgezet wordt met rust te laten met het oog op de eigen veiligheid en op een efficiënte rattenverdelging.

Op de provinciale adviescommissie voor rattenbestrijding langs de waterlopen werd met grote bezorgdheid vastgesteld dat de bruine rattenpopulatie zich voortdurend uitbreidt. De verantwoordelijkheid van de openbare besturen beperkt zich tot de muskusrat- en bruine ratbestrijding langs de openbare waterlopen, grachten en andere terreinen die onder openbaar beheer vallen. Daarom is het noodzakelijk dat ook particulieren hun verantwoordelijkheid opnemen voor private grachten en eigendommen.

Er zijn tal van redenen om ratten te bestrijden: ze verspreiden ziekten en brengen schade toe aan oevers van grachten en waterlopen en aan gewassen. Ze knagen ook aan isolatiemateriaal en elektrische leidingen.
Men kan bruine ratten voorkomen door ervoor te zorgen dat ze geen voedsel vinden. Enkele tips:

 • geen etensresten laten rondslingeren;
 • berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers;
 • bij voorkeur de dieren 's morgens voederen zodat er 's nachts geen voedsel in de bakken blijft;
 • vuilniszakken pas de avond voor ophaling buitenzetten;
 • achtergebleven gewassen of vruchten op het land verwijderen of tijdig inploegen;
 • organisch afval in en niet naast het kompostvat deponeren en het vat bij voorkeur op een harde
  ondergrond zetten;
 • in volières best voor een harde bodem zorgen of een gaasdraad in de bodem inwerken;
 • verluchtingskokers en -raampjes, afvoerpijpen en rioolputten afschermen met een draad of
  rooster.

De mechanische bestrijding kan gebeuren met vallen, klemmen, inloopkooitjes,…
Bij chemische bestrijding gebruik je giflokazen in de vorm van gedrenkte granen, maar ook waxblokken die beter geschikt zijn op vochtige plaatsen. Giflokazen zijn verkrijgbaar in de handel (o.a. tuincentra). Neem steeds de nodige veiligheidsmaatregelen tegen vergiftiging in acht.

Wie ratten opmerkt op terreinen die vallen onder openbaar beheer, signaleert dit best onmiddellijk aan de gemeentelijke technische dienst.  Als ook de particulieren hun verantwoordelijkheid opnemen, kan de bruine rat teruggedrongen worden.

Info: 050/28.83.47 - technische.dienst@zedelgem.be

 

Meldpunt everzwijnen

De provincie West-Vlaanderen heeft in overleg met de gemeente een centraal meldpunt opgericht om everzwijnen, of de schade aangericht door deze dieren, te melden. Dit meldpunt kwam er doordat verschillende gemeenten in de provincie, waaronder ook Zedelgem, al te lijden hadden onder de overpopulatie van everzwijnen.

De voorbije maanden werd door de dieren al heel wat schade aangericht op landbouwpercelen en natuurdomeinen. De populatie is fors toegenomen en door het gebrek aan voedsel in de bossen gaan de dieren elders op zoek. Bovendien kunnen ze een gevaar betekenen voor de gezondheid van de varkensstapel en voor de verkeersveiligheid.

Indien je everzwijnen waarneemt of schade aangericht door deze dieren kun je dit melden op everzwijnen@west-vlaanderen.be. Belangrijk is om de juiste locatie te vermelden, de schade evenals (indien mogelijk) de jachtrechthouder.
Indien je als landbouwer op bepaalde percelen meer dan 20% schade hebt ondervonden aan je gewassen door everzwijnen, kun je een beroep doen op de schattingscommissie.
Daarvoor moet je het aanvraagformulier onderaan deze pagina invullen en indienen bij de milieudienst.

Met behulp van deze meldingen kunnen gespecialiseerde jagers actie ondernemen om de overpopulatie te doen afnemen. Er wordt uitdrukkelijk verzocht wel melding te maken maar in geen geval zelf actie te ondernemen.

 

 

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: