Premiezoeker

Op de website van de Vlaamse Overheid www.premiezoeker.be, vind je een overzicht van alle federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke premies. Als je wilt weten voor welke premies je effectief in aanmerking komt, dan geeft de premiezoeker aan de hand van de door jou opgegeven gezinssamenstelling, inkomen, kadastraal inkomen,... een overzicht van de steunmaatregelen waarvoor je in aanmerking komt.

Thema: