Plaatsen van evenementenborden

Voor het plaatsen van reclameborden voor fuiven, kermissen, sportevenementen e.d. is een stedenbouwkundige vergunning vereist.
Die kan je bekomen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem.
Je doet dit ten laatste 6 weken vóór het evenement.

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: