Opvolging dossiers of vergunningsaanvragen

Voor de opvolging van dossiers of vergunningsaanvragen die lopende zijn bij andere gemeentediensten, kunnen ondernemers/handelaars ook altijd aankloppen bij het ondernemersloket (milieuvergunning, vergunning ruimtelijke planning,…).

Thema: