Mobiliteitsplan

De basis voor het geactualiseerd mobiliteitsplan is de vorige versie van het mobiliteitsplan, dit plan werd verbreed en verdiept. Bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan werden diverse onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan werden een aantal conclusies getrokken en voorstellen geformuleerd. Daarnaast is er een inspraaktraject geweest via de verkeerscommissie,  de Gecoro en de middenstand. Deze participatie garandeert dat de voorstellen tot aanpassing van het mobiliteitsplan van verschillende kanten werden belicht.

Het mobiliteitsplan bevat hoofdzakelijk concepten en schetsen. Elk punt moet nog concreet uitgewerkt worden, in afstemming met de betrokkenen. In het mobiliteitsplan gaat specifieke aandacht uit naar de wegcategorisering, fietsbeleid, parkeren  en openbaar vervoer. Een aantal projecten zijn inmiddels opgestart of uitgevoerd (vb. uitbreiding en aanpassing blauwe zone in de dorpskern Zedelgem

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: