Milieuvergunning

Bij de milieudienst kan elke burger terecht voor informatie over de VLAREM-wetgeving en vergunningsplichtige activiteiten (hinderlijke richtingen, grondwaterwinningen,…).
Inrichtingen van klasse 2 en klasse 3 horen tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur, inrichtingen van klasse 1 tot de bevoegdheid van de provincie.

Thema: