Milieusubsidies

Subsidie eigen waterbevoorradingsinstallatie:

- Reglement: subsidiereglement eigen waterbevoorradingsinstallatie
- Aanvraagformulier: aanvraagformulier subsidie eigen waterbevoorradingsinstallatie

Subsidie herbruikbare luiers

- Reglement: subsidiereglement herbruikbare luiers
- Aanvraagformulier: aanvraagformulier subsidie herbruikbare luiers

 

Subsidie gebruik individuele waterzuiveringsinstallatie

- Reglement: subsidiereglement gebruik individuele waterzuiveringsinstallatie
- Aanvraagformulier: aanvraagformulier subsidie individuele waterzuiveringsinstallatie

 

Subsidie voor kleine landschapselementen

- Reglement: subsidiereglement  voor kleine landschapselementen
- Aanvraagformulier: aanvraagformulier subsidie kleine landschapselementen

 

Subsidie energiebesparing en hernieuwbare energie

- Uitleg
- Reglement  
- Aanvraagformulier  

 

Subsidies voor scholen 

- Reglement: Wandelingen onder begeleiding van een natuurgids
- Aanvraagformulier: aanvraagformulier + schuldvordering (toe te voegen aan de subsidieaanvraag)

 

Subsidies voor verenigingen

- Reglement: Adopteren bermen - straten met bermlengte - kaart

Thema: