Milieuhinder

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat ontstaat door verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht,... Nogal wat factoren, zowel objectieve als subjectieve, zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen. In vele gevallen kan je er zelf niet veel aan doen, maar het is belangrijk dat de veroorzaker zich bewust is van de problematiek. Soms bestaan er regels over dergelijke hinder, maar niet alles kan gereglementeerd worden.

Lees meer

Voor milieuklachten kan je 24 u. op 24 terecht op het centraal meldpunt (050/82.08.00). Tijdens de kantooruren kan je ook terecht bij de milieudienst.

Thema: