Lokaal overleg kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang (LOKO) werd opgericht in 2008. Het is een adviesraad die zowel de gemeente als het OCMW advies verleent over alles wat met kinderopvang te maken heeft. In het LOKO zetelen naast het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) zowel aanbieders als gebruikers van kinderopvang zoals mini-crèches, scholen, Gezinsbond.  De voorzitter van het LOKO is mevrouw Rita Dewitte uit Loppem.

Het LOKO komt minstens 2 maal per jaar bijeen. Het verleent o.a. advies bij de verdere uitbouw van de buitenschoolse opvang in de gemeente en bij de opmaak van het beleidsplan kinderopvang.
 
 

Thema: