Legionellapreventie: meldingsplicht exploitaties

legionellabacterieënLegionella, een bacterie die de 'veteranenziekte' kan veroorzaken, leeft in zoet water en vermenigvuldigt zich snel onder bepaalde omstandigheden, onder meer bij een temperatuur tussen 25 en 55°C. Besmetting gebeurt door inademing van kleine in de lucht zwevende waterdruppeltjes (aërosolen) waarin legionellakiemen aanwezig zijn. De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen bedraagt twee tot tien dagen. Eerste symptomen zijn snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een algemeen ziek gevoel, gevolgd door longontsteking.
Een besluit van 22 november 2002 van de Vlaamse regering wil blootstelling en besmetting door de legionellabacterie in alle publieke plaatsen tot een minimum beperken.
Het gaat om plaatsen waar meer dan tien personen per dag langskomen, zoals winkels, kapsalons, tandartspraktijken, bejaardentehuizen, hotels, restaurants, sportcentra,…
Het besluit is alleen van toepassing op die plaatsen waar activiteiten plaatsvinden die aërosolen in de lucht kunnen vrijgeven. Het gaat om onder andere douches, drinkwaterfonteinen, airco-systemen, koeltorens, plantenbeneveling en fonteinen.
Bestaande exploitaties waren verplicht te melden aan de burgemeester vóór 10 januari 2004. Nieuwe activiteiten moeten onmiddellijk worden gemeld (een meldingsformulier is verkrijgbaar bij de gemeentelijke milieudienst).
De uitbater van de exploitatie moet tevens voor die datum een beheersplan opstellen met een beschrijving van de installatie, een risicoanalyse, preventiemaatregelen en een vermelding van eventuele risicopunten en hoe daar mee omgegaan wordt. Hij krijgt tien jaar de tijd om een bestaande installatie aan te passen aan de regels van het legionellabesluit. Deze nieuwe, strengere regels bepalen welke types installaties toegestaan zijn en hoe ze opgebouwd moeten worden. Nieuwe inrichtingen moeten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Elke exploitant moet een register van de genomen maatregelen en uitgevoerde controles aanleggen.
Info:
  • Gezondheidsinspectie West-Vlaanderen (050/44.50.70) 
  • milieudienst (050/28.82.25 - milieu@zedelgem.be).
 Je kan ook een interessante brochure downloaden op www.wvc.vlaanderen.be/gezondmilieu.
 
 

Thema: