Landbouwaanspreekpunt

Onder impuls van de provincie is in elke gemeente een landbouwaanspreekpunt aangeduid. In Zedelgem wordt deze taak opgenomen door de milieu-ambtenaar.
Eén van de taken in dit kader is de bijeenroeping van de landbouwcommissie voor vaststelling van schade aan teelten.

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: