Hernummeringen

huisnummerDoor de vele nieuwe verkavelingen en de bouw van nieuwe woningen in groot-Zedelgem zullen in de toekomst heel wat straten hernummerd worden. Landbouwpercelen die bouwgrond worden en de aanbouw van meer woningen op kleinere oppervlaktes in vergelijking met vroeger, zorgen er voor dat veel meer huisnummers moeten worden toegekend die in het verleden niet waren voorzien. Om deze nieuwe woningen correct en overzichtelijk te kunnen nummeren is een volledige hernummering van de straat noodzakelijk.

Het gemeentebestuur is immers verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de burger: de veiligheidsdiensten (politie, brandweer, ziekenwagens,...) moeten snel en zonder oponthoud de juiste bestemming kunnen terugvinden, waardoor een correcte en duidelijke huisnummering noodzakelijk wordt. 

 • Hernummeringen t.e.m. 2006
 • Hernummeringen 2007: Bosdreef, Bosduivenpad, Brugse Heirweg - pare kant, Kapellestraat - pare kant, Lepestraat > Maneschijnbos, Rembertstraat - onpare kant, Rolleweg - pare kant, Vloethemveld
 • Hernummeringen 2008: Hollevoordestraat, Kouter
 • Hernummeringen 2009: Fazantenlaan > Sint-Jorislaan, Ruddervoordsestraat > Keunhekkendreef, Steenbrugsestraat, Bosserijstraat, Boswegel, Remi Claeysstraat - pare kant
 • Hernummeringen 2010: Rembertstraat - pare kant, gedeelte Burg. Jos. Lievensstraat > Cassierswegel
 • Hernummeringen 2011: Poorterijstraat - onpare kant, Sint-Laurentiusstraat - onpare kant, Ruddervoordsestraat - onpare kant, Magerhillestraat - pare kant, Rijselstraat
 • Hernummeringen 2012: Clabouterie, Kasteeldreef, Schoolstraat, Tramstraat > Noordmolen
 • Hernummeringen 2013: Brugsestraat > Den Hilt, P. Mervelliestraat > Alfons Mervelliestraat, Dwarsstraat
 • Hernummeringen 2014: Hoge Vautestraat > Gieterijstraat (gedeelte), Aartrijksestraat > Zangersbos (gedeelte)
 • Hernummeringen 2015: Rusthuislaan > Varenslaan (gedeelte), Veldegemsestraat > Binnenstraat (gedeelte), Fazantenlaan > Moerstraat (gedeelte), Fazantenlaan > Middelbeek (gedeelte), Tramstraat (1 woning)
 • Hernummeringen 2016: Groenestraat > Pater A. Vynckeplein (1 woning), Fazantenlaan (2 woningen), Halfuurdreef > Boswegel (1 woning)
 • Hernummeringen 2017: Markt (Veldegem)Wat te doen bij hernummering ?


De bewoners van de straat die hernummerd wordt, krijgen een brief met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen met bijgevoegd het nieuwe huisnummer. Gedurende één jaar mag het oude nummer naast het nieuwe behouden worden, mits het oude nummer met een diagonale lijn te doorhalen.
 
Het gemeentebestuur brengt zelf de nodige openbare/publieke diensten op de hoogte van de hernummering:

 • Ministerie van Financiën - Administratie der Directe Belastingen (personenbelasting en aanvullende belastingen, onroerende voorheffing, verkeersbelasting op voertuigen);
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaamse Milieumaatschappij);
 • provinciebestuur West-Vlaanderen (algemene provinciebelasting gezinnen);
 • financiële dienst gemeente Zedelgem (belasting ophaling huisvuil)
 • politie en brandweer
 • De Post, Pensioendienst, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Interbrugse. 

Andere diensten en instellingen waarmee de burger een persoonlijke binding heeft, brengt hij zelf op de hoogte van de adreswijziging (werkgever of R.V.A./V.D.A.B., vakbond, sociale verzekeringskas, mutualiteit, verzekeringsmaatschappij, financiële instelling, kinderbijslagfonds, handelsregister,...)

De bewoners van de hernummerde straat kunnen bij de dienst burgerzaken een folder van De Post krijgen (‘Do My Move’) die je toelaat gratis 3 maanden lang je briefwisseling door te sturen naar het nieuwe adres.
In deze folder kunnen leveranciers van elektriciteit, aardgas, water en teledistributie worden aangeduid die gratis door De Post worden verwittigd. Dit geldt eveneens voor bankinstellingen, financiële diensten, verzekeringsmaatschappijen, winkelketens en supermarkten en tal van andere instanties.


Reglementering aanbrengen huisnummers


Naast elke deur of uitgang naar de openbare weg van een gebouw (administratief, commercieel, industrieel, bewoond of niet bewoond) dient een nummer zichtbaar te worden toegekend. Bijgebouwen (hangars, garages,...) moeten niet apart genummerd worden.
De nummerreeksen moeten ononderbroken zijn, met pare nummers aan de ene zijde en onpare nummers aan de andere zijde. Bij een nieuwbouw dient een nummer te worden toegekend uiterlijk een maand na de voltooiing. Het gebruik van A-B-C wordt vermeden.

Iedere eigenaar van een woning of gebouw is verplicht het huisnummer, dat aan zijn eigendom wordt toegekend, aan te brengen en het behoorlijk te onderhouden, zodat het goed zichtbaar blijft van op de openbare weg. Indien de eigenaar of de bewoner deze plicht niet vervult of weigert gevolg te geven aan een aanmaning van het gemeentebestuur, zal die zelf en op kosten van de overtreder het huisnummer aanbrengen of vernieuwen.

Alleen de gelijkvormige huisnummers die door het gemeentebestuur worden afgeleverd, mogen voor de huisnummering gebruikt worden. Het huisnummer wordt aangebracht op manshoogte naast de hoofdingang indien deze aan de straatkant is gelegen of op de gevel die naar de straatzijde is gekeerd. Dit gebeurt op de meest geschikte plaats, zodat het huisnummer van op de openbare weg duidelijk leesbaar is. Als het gebouw op meer dan 5 meter van de openbare weg is gelegen, of als een blijvende of tijdelijke hindernis het huisnummer onleesbaar maakt, moet het huisnummer aangebracht worden op de brievenbus of op een vast element van de toegangspoort. Is er verwarring mogelijk, dan dient het huisnummer naast de ingangsdeur te worden herhaald. Aanbevelingen van het gemeentebestuur omtrent het aanbrengen van het huisnummer, dienen opgevolgd te worden. 

Een nieuw huisnummerplaatje kan gratis bekomen worden bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis in Zedelgem.

 

Thema: