Elektronische identiteitskaart (eID)

Procedure

Ga naar het gemeentehuis of één van de deelgemeenten met je oproepingskaart, je oude identiteitskaart (of een bewijs van verlies) en een recente pasfoto (zwart-wit of kleur, telkens met een witte achtergrond) - dit vóór de datum vermeld op de oproepingskaart.
 
afbeelding eIDDaar onderteken je het basisdocument (= de onafgewerkte identiteitskaart) waarop ook de pasfoto wordt gekleefd.
Na een 3-tal weken ontvang je thuis een PIN- en PUK-code. Op dat moment ligt je nieuwe identiteitskaart klaar in het gemeentehuis waar je de aanvraag deed. Om ze af te halen, breng je je oude identiteitskaart en de codes mee om je nieuwe eID te activeren.

 

 • De aanvraag gebeurt persoonlijk
 • De eID is 10 jaar geldig (6 jaar voor minderjarigen en 30 jaar voor 75+)
 • Het adres wordt er niet langer op vermeld (staat op de chip); bij adreswijziging hoeft de eID enkel terug geactiveerd te worden met de PIN-code (nieuw adres wordt op de chip opgeslagen)
 • Voor minderjarigen worden de handtekeningcertificaten automatisch opgeschort bij de activatie van de kaart 
 • De betaling gebeurt bij de aanvraag.

   

  Elektronische identiteitskaart 16,50 EUR
  Elektronische identiteitskaart - dringende procedure 89 EUR
  Elektronische identiteitskaart - dringende procedure (levering Brussel) 100 EUR
  Elektronische identiteitskaart - zeer dringende procedure 130 EUR

 

Aanvraag herdruk PIN-/PUK-codes

Met de elektronisch identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen (vb. tax on web) en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie).
Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identication Number)

Bij de aanvraag van een nieuwe elektronische identiteitskaart ontvang je een document met de PIN- en PUK-code voor de activering van de kaart bij afhaling.
Bij het afhalen van de identiteitskaart wordt door het gemeentebestuur uitdrukkelijk gevraagd om het document met de PIN- en PUK-code goed bij te houden. De PIN-code kan bij afhaling worden gewijzigd naar een persoonlijk code, die voor de gebruiker gemakkelijker te onthouden is.

De PUK-code is nodig om op een later tijdstip je PIN-code te wijzigen. Daarom is het belangrijk om die goed te bewaren. De toekenning van een nieuwe PIN-code kan onmiddellijk gebeuren bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis of een deelgemeente.

Indien je de PIN-code niet meer kent en niet meer in het bezit bent van het document waarop de PUK-code vermeld staan, kunnen nieuwe codes aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken die deze aanvraagt bij de kaartproducent. Kostprijs: 5 EUR.
De aanvraag van nieuwe codes kan ook via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken: www.ibz.rrn.fgov.be.

Let wel: de nieuwe codes worden binnen de 3 weken verstuurd naar de gemeente van inschrijving (niet naar je persoonlijk adres). Informeer daarom bij het gemeentebestuur of de nieuwe codes al beschikbaar zijn.
Is dat het geval, dan moet je langsgaan bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (of in een deelgemeente) met je identiteitskaart om de nieuwe PIN-code in dienst te stellen.

INFO | dienst burgerzaken (050/288.330 - burgerzaken@zedelgem.be)

 

Verlies/diefstal

Bij verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart (eID) doe je aangifte bij de politie of de dienst burgerzaken (bevolking), die de handtekeningcertificaten laat opschorten.
Als de eID wordt teruggevonden binnen de 7 dagen na aangifte, breng dan de dienst bevolking meteen op de hoogte. De kaart kan dan nog opnieuw geactiveerd worden
Wordt de kaart niet teruggevonden binnen die termijn, meld je dan aan bij de dienst bevolking om een nieuwe eID aan te vragen. De vorige identiteitskaart wordt dan automatisch geannuleerd.. 

 
Wetgeving en toepassingen

De specifieke wetgeving over de Belgische identiteitskaart vind je via deze link.

De elektronische identiteitskaart biedt momenteel deze mogelijkheden:

 • toegang tot persoonlijke administratieve dossiers, bijvoorbeeld je eigen bevolkingsdossier (https://mijndossier.rrn.fgov.be).
 • via een beveiligd kanaal online informatie uitwisselen met verschillende besturen, privé-bedrijven of organisaties;
 • via de websites van de Federale Overheid of de Gewesten elektronische formulieren invullen of documenten aanvragen, waardoor je je niet meer hoeft te verplaatsen en soms lange wachtrijen trotseren. Ook op het digitaal loket op de gemeentelijke website zal op termijn de eID gebruikt kunnen worden;
 • op een beveiligde manier commerciële transacties uitvoeren via het internet (online aankoop en verkoop);
 • elektronische handtekening aanbrengen op documenten - met dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening op papier, elektronische berichten versturen die je geldig tekent en zelfs contracten sluiten met andere burgers;
 • de toegang tot bepaalde plaatsen controleren, zich identificeren in bepaalde plaatsen, zich inschrijven in bepaalde instellingen, reservaties uitvoeren, je belastingsaangifte indienen, bepaalde toelagen aanvragen, in alle veiligheid op bepaalde sites chatten, enz. 

Voor meer informatie over de eID kan je terecht op www.ibz.rrn.fgov.be, www.eid.belgium.be of bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (050/28.83.30 - burgerzaken@zedelgem.be).

 

Thema: