Eandis

Eandis verzekert als exploitatiemaatschappij zelfstandig en in eigen beheer de volledige ondersteuning van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders . Het bedrijf staat met 3.200 medewerkers in voor onder meer de distributienetten elektriciteit en aardgas, de openbare verlichting, de aansluitingen, het verzamelen van de verbruiksgegevens, de uitvoering van de sociale openbaredienstverplichtingen, de promotie van rationeel energiegebruik en het beheer van diverse data.

Heel wat praktische info vind je op www.eandis.be.

Thema: