Dienst Openbare werken

De dienst openbare werken staat in voor kleine onderhoudswerken aan het openbaar domein zoals het herstellen van voetpaden en wegen, het herstellen van kapotgereden straatmeubilair of verkeerstekens. Binnen de dienst openbare werken is een sneldienst actief die kort op de bal kan spelen en de dringende werken voor rekening neemt.  Wie knelpunten wil signaleren i.v.m. wegen, voetpaden, verkeerstekens,… kan zich wenden tot de technische dienst of gebruik maken van het meldingsformulier in het infoblad of op het digitaal loket.

Thema: