Containerpark

[flickr-photoset:id=72157627292136486,size=t]

 

Algemene afspraken

 • van 1 oktober tot 1 maart is het containerpark 1 uur vroeger gesloten!  (om 17.00 u. i.p.v. 18.00 u.).
 • Gelieve zich ten laatste 15 min. voor sluitingstijd aan te bieden.
 • Tijdens de eindejaarsperiode zijn er aangepaste openingsuren.
 • Het is verboden klein huishoudelijk afval naar het containerpark te brengen.
 • Bedrijven kunnen met afval terecht op woensdag van 8.30 tot 13 u., mits registratie met een badge (verkrijgbaar op het containerpark). De betaling gebeurt aan de uitgangszuil met proton, bancontact of muntstukken (idem voor particulieren).

 

Composteren en kringlooptuinieren

composteiland containerpark ZedelgemHet containerpark heeft een demonstratieplaats composteren waar een aantal zaterdagnamiddagen per jaar (periode april - september) een compostmeester aanwezig is om uitleg te geven over composteren en afvalarm tuinieren. De compostmeesters zijn ook met een infostand aanwezig op de jaarlijkse Velt-biomarkt in mei. Op andere momenten kan je ook met al je vragen rond thuiscomposteren terecht bij de parkwachters van het containerpark, die ook compostmeester zijn.
 
De parkwachters van het containerpark hopen ook alle scholen te kunnen verwelkomen. Niet enkel het composteiland kan bezocht worden, ook over alle andere aspecten van het containerpark geven de parkwachters graag uitleg.
Ze maken daarbij gebruik van de compostkoffer en de recyclagekoffer. Klasbezoeken naar het containerpark kunnen elke donderdag op afspraak (milieudienst, 050/28.82.25, milieu@zedelgem.be).
 

Te koop in het containerpark:
- Compost: 1,5 euro per zak of 15 euro per m³
- Hakselhout: 1,5 euro per zak of 15 euro per m³

 

GFT gaat al te vaak met de bruine zak mee
Groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) verdwijnt vaak gemakkelijk in de bruine huisvuilzak. Nochtans is dit één van de fracties die je zonder veel moeite op een eenvoudige manier zelf kunt verwerken/composteren. Goede composttips vind je hier:
www.composteren.be
www.vlaco.be
 

 

Inzameling PMD

Vroeger was er een afzonderlijke inzameling van plastic flessen en flacons, drankkartons en blikken (metalen verpakkingen), nu worden al deze verpakkingen in één container ingezameld. Ze moeten wel in de reglementaire PMD-zakken aangeboden worden. Om de kosten minimaal te houden werd door FOST PLUS* een gestandaardiseerd inzamelmodel uitgewerkt. De inhoud van de container wordt afgevoerd naar het sorteercentrum Brugge (Pathoekeweg) waar alles manueel uitgesorteerd wordt.
*Fost Plus organiseert de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk verpakkingsafval (papier, karton, glas, plastic flessen en flacons, drankkartons en blikken ) en wordt gefinancierd door de verpakkingsverantwoordelijken via de inkomsten uit het groene punt (vermeld op de verpakkingen). Dit geld wordt dan op zijn beurt gebruikt voor de ophaling en verwerking

 

Inzameling Bouwafval

Om een maximale recyclage mogelijk te maken is het van belang zoveel mogelijk zuivere stromen te hebben. Om deze reden wordt op het containerpark het afval dat ontstaat uit afbraakwerken van en uit gebouwen, opritten,… maximaal gescheiden ingezameld.
Volgende fracties dien je gescheiden aan te bieden:
 • bouwafval met aarde (gemengd bouwafval): steenpuin gemengd met aarde, grijze cement, gestabiliseerd zand,...
 • zuiver bouwafval: zuivere stenen, terracottapotten, dallen, beton,...
 • kalkhoudend afval: ytong, witte cement, pleisterkalk,...
 • stortafval klasse II: isolatie, gipskarton, spiegels, roofing, bitumen, glasvezel, plafondplaten met stro en cement,...
 • stortafval klasse III: porselein, lavabo, toilet, hotelporselein, borden en kopjes, vuurvast glas, flessen van frituurolie, binnenkant van thermosfles, glas van plafondlampen,…
 • asbesthoudend bouw- en sloopafval: dakleien, golfplaten, onderdakplaten,…
 • houtafval: deuren, ramen zonder glas,… 

Indien er onduidelijkheden zijn, helpt de parkwachter je zeker op weg

 

Wat hoort niet in het containerpark?

Geneesmiddelen 

De farmaceutische sector wil haar financiële verantwoordelijkheid voor het verwerken van oude en vervallen geneesmiddelen ten volle dragen en vraagt daarom dat alle oude en vervallen geneesmiddelen naar de apotheken worden gebracht en niet langer naar het containerpark.
Dit biedt volgende voordelen :
 • er kan advies gegeven worden bij de afgifte (m.b.t. bruikbaarheid);
 • de privacy van de aanbieder wordt gegarandeerd;
 • de apotheken beschikken over de nodige vergunningen voor de opslag van geneesmiddelen. 

Lege gasflessen 

‘Lege’ gasflessen bevatten altijd nog een (kleine) hoeveelheid gas en kunnen daarom niet ingezameld worden op het containerpark bij het metaal.

Via een federale wetgeving blijven gasflessen steeds eigendom van de gasproducenten en -invoerders. Daarom moet een lege gasfles steeds ingeleverd worden bij een gasflessenverdeler in je buurt. Als je niet weet waar je de gasfles kan inleveren, kan je bij de Federatie Butaan en Propaan (FeBuPro) de lijst van gasflessenverdelers raadplegen (via 02/581.09.34 of op www.febupro.be .

 

Bouw milieuhuis

Foto's van de bouw van het nieuwe milieuhuis (c) Kiwabi Multimedia.

[flickr-photoset:id=72157626363543755,size=t]

Het milieuhuis werd gerealiseerd in samenwerking met de Vlaamse Overheid.

 

 

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: