College van burgemeester en schepenen

v.l.n.r.: Arnold Naessens, Ann Devriendt, Annick Vermeulen, Jurgen Dehaemers, Sabine Vermeire, Peter Haesaert, Patrick Arnou, Geert Verhegge, Noël Baesens.

 

 Leden CBS        
Annick Vermeulen Lanestraat 30, 8210 Veldegem 050/28.15.61 annick.vermeulen@zedelgem.be CD&V-Nieuw
Arnold Naessens Eninkveld 13, 8210 Loppem 050/82.49.97 - 0490/64.69.77 arnold.naessens@zedelgem.be CD&V-Nieuw
Patrick Arnou Burg.Jos.Lievensstraat 12, 8210 Zedelgem 0490/64.69.76 patrick.arnou@zedelgem.be CD&V-Nieuw
Noël Baesens Peter Benoitstraat 8, 8211 Aartrijke 050/20.06.31 - 0476/33.77.63 noel.baesens@zedelgem.be CD&V-Nieuw
Geert Verhegge Koningin Astridstraat 66A, 8210 Veldegem 0497/52.09.01 geert.verhegge@zedelgem.be CD&V-Nieuw
Jurgen Dehaemers Hutstraat 48, 8210 Veldegem 0496/16.63.91 jurgen.dehaemers@zedelgem.be CD&V-Nieuw
Peter Haesaert Groenestraat 161, 8210 Zedelgem 050/24.03.88 peter.haesaert@zedelgem.be CD&V-Nieuw
Ann Devriendt Dorpwegel 1d, 8211 Aartrijke 0478/27.19.90 ann.devriendt@ocmwzedelgem.be CD&V-Nieuw
Sabine Vermeire (secretaris) Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem 050/288.336 sabine.vermeire@zedelgem.be  

 

Bevoegdheden        

Annick Vermeulen, burgemeester
- wettelijke bevoegdheden burgemeester
- veiligheid
- verkeer en mobiliteit
- brandweer
- ambtenaar van burgerlijke stand

ZITDAG: na afspraak via het secretariaat.

Arnold Naessens, eerste schepen
- personeel
- dienstverlening
- ICT en communicatie
- facility
- cultuur, bibliotheken en toerisme
- milieu (vergunningen en afvalbeheer)

ZITDAG: op donderdagnamiddag na afspraak (0490/64.69.77).

Patrick Arnou, tweede schepen
- ruimtelijke ordening en wonen
- erfgoed en archief
- natuur en landinrichting
- bestuurszaken
- begraafplaatsen
- kerkfabrieken 

ZITDAG: op afspraak via 0490/64 69 76

      
Noël Baesens, derde schepen
- senioren
- noord-zuid
- andersvaliden
- centrumraden

ZITDAG: 2de en 4de woensdag van de maand,
van (18 - 19.30 u.) in Brouwerij De Leeuw.

Geert Verhegge, vierde schepen
- financiën
- jeugd en onderwijs, Jeugdmuziekatelier
- landbouw
- tewerkstelling
- waterhuishouding
- markten en foren
- jumelages

ZITDAG: op maandagvoormiddag na afspraak (0497/52.09.02).

Jurgen Dehaemers, vijfde schepen
- lokale economie (handel, nijverheid en industrie)
- sport

ZITDAG: na afspraak via het secretariaat of jurgen.dehaemers@zedelgem.be.

      
Peter Haesaert, zesde schepen
- openbare werken
- openbaar groen

ZITDAG: na afspraak via 050/24.03.88 of
peter.haesaert@zedelgem.be.

Ann Devriendt, zevende schepen
- OCMW
- gelijke kansen
- buitenschoolse kinderopvang (BKO)

ZITDAG: na afspraak via 050/20.07.28.

     
         

 

Afspraken via het secretariaat: 050/28.83.35 - secretariaat@zedelgem.be

De zittingen van het college vinden wekelijks op dinsdagnamiddag plaats en zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Thema: