Burgemeestersconvenant

Iedereen is ondertussen op de hoogte van de dreigende klimaatverandering en bijhorende effecten indien niet dringend actie ondernomen wordt. Meer extreme temperaturen en weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen, uitputting van het grondwater, extreem veel of net te weinig neerslag, verstoring van de natuur, …  
Meer hierover kan nagelezen worden in het klimaateffectenschetsboek Oost- en West-Vlaanderen: http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/klimaat/Paginas/klimaateffectschetsboek.aspx

 

Gemeenten spelen een cruciale rol in het klimaat- en energiebeleid. 

Maar liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot houdt verband met stedelijke activiteiten, en CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. Vooral gebouwen, transport en industrie zijn verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot.  Het Burgemeestersconvenant of Covenant of Mayors (CoM) is een Europees initiatief waarin steden en gemeenten zich vrijwillig engageren om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen tov 2011. De gemeenten doen dit door in te zetten op een verhoogde energie-efficiëntie en door te investeren in hernieuwbare energie. 

Via gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 april 2015 besliste de gemeente Zedelgem om deel te nemen aan het CoM. De ondertekening gebeurde op 3 juni 2015 in een groep met 9 aangrenzende gemeenten, zijnde Blankenberge, Knokke-Heist, Zuienkerke, Jabbeke, Torhout, Oostkamp, Damme en Beernem.  De groep neemt deel onder de naam “Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen”.

Over heel West-Vlaanderen tekenden intussen 48 steden en gemeenten in op het convenant. Dit betekent 75%.

 

Bindend engagement.

Het engagement is niet vrijblijvend. Intekenen op het convenant legt aan de groep een doelstelling op, namelijk het realiseren van 20% reductie van CO2 uitstoot op het gezamenlijk grondgebied. Dit streefdoel moet zorgen voor een extra stimulans om acties te ondernemen. Het doel is haalbaar maar vraagt de nodige investeringen en bereidwilligheid van de gemeente en van haar inwoners.

De maatregelen moeten vooral genomen worden op volgende gebieden:

•Duurzaam bouwen

•Mobiliteit

•Hernieuwbare energie

•Rationeel energieverbruik

•Natuur en landbouw

•Duurzame consumptie en afvalbeleid

•Ruimtelijke planning

 

Inzetten op energie en klimaat helpt de klimaatopwarming tegen te houden, en zorgt daarnaast voor een gezondere leefomgeving. Maar het levert ook extra jobs, een lagere energiefactuur en verminderde afhankelijkheid van fossiele (en uitputbare ) brandstoffen op. De noodzaak aan die verminderde energieafhankelijkheid werd afgelopen winter duidelijk met het dreigend energietekort en bijhorend afschakelplan.

De coördinerende rol zal opgenomen worden door de milieudienst maar het is vanzelfsprekend dat dit project op vele vlakken samenwerking vereist, daarom willen wij bij deze reeds een oproep lanceren aan alle personen, verenigingen, … die ideeën hebben en/of actief wensen mee te werken aan dit project, om zich aan te melden bij de milieudienst (milieu@zedelgem.be). Uw inbreng betekent een grote meerwaarde voor de slaagkans van het project.

Uiteraard zal de gemeente via deze en andere wegen blijven communiceren over dit project, de lopende acties en de evolutie.

 

Met vragen of voor meer informatie: milieudienst of op de webpagina van het Burgemeestersconvenant:

http://www.burgemeestersconvenant.eu/index_nl.html

 

 

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: