Bermbeheer

Veel inwoners melden dat men de wegbermen liever vroeger gemaaid zou zien. Het laattijdig maaien (vanaf midden juni) heeft echter zijn redenen. In 1984 verscheen het ‘wegbermbesluit’, dat maatregelen invoerde die ecologisch bermbeheer mogelijk moesten maken. De voornaamste maatregelen zijn het verbod op het gebruik van biociden, niet maaien voor 15 juni en de afvoer van het maaisel.

Het is de bedoeling om met dit ecologisch bermbeheer meer bloemen en soortenrijke begroeiingen in de bermen te verkrijgen. Bij te vroeg maaien worden alle kruiden in volle bloei weggerukt en krijgen zo geen kans om zaad te vormen en zich uit te breiden. Op sommige plaatsen wordt echter wel vroeger gemaaid om de verkeersveiligheid te garanderen.

De laatste jaren wordt het gemeentebestuur als bermbeheerder van de gemeentelijke wegen geconfronteerd met een paar problemen. Ten eerste is er het probleem van het steeds toenemende zwerfvuil. Dit zorgt voor een vervuiling van het maaisel, zodat de kosten voor het verwerken ervan de hoogte ingejaagd worden. Bovendien zorgt zwerfvuil voor heel wat ergernis want iedereen woont graag in een nette en aangename omgeving. Elke Zedelgemse vereniging die graag een straat wil adopteren om deze het jaar rond proper te houden, kan zich melden bij de milieudienst van Zedelgem.

Voorts vormen de distelhaarden in de bermen een bron van ergernis, vooral bij landbouwers maar net zo goed bij particulieren. Vier distels moeten wettelijk bestreden worden vooraleer ze in bloei komen. Vooral de akkerdistel is een moeilijk te bestrijden wegbermdistel omdat die zich eveneens via wortelstokken vermeerdert. Bovendien mogen er geen biociden op gesproeid worden. Door de akkerdistels verschillende keren per jaar te maaien, kunnen deze ingetoomd worden. Wie distelhaarden opmerkt, kan dit melden op de milieudienst. Deze worden dan door de technische dienst zo vlug mogelijk gemaaid.

Met de medewerking van de inwoners van groot-Zedelgem kunnen we werk maken van nette en mooie bermen langs onze gemeentelijke wegen.

Thema: