Beheersorgaan bibliotheek en gemeenschapscentrum

In Zedelgem zijn de beheersorganen voor de bib en het gemeenschapscentrum samengevoegd omdat er heel wat raakpunten zijn rond infrastructuur en programmering.

Het beheersorgaan adviseert het gemeentebestuur bij de opmaak van de meerjarenplanning. Er wordt ook advies gevraagd bij bepaalde dossiers, bijvoorbeeld inzake zaalverhuur.
Ook bij de opmaak van de activiteitenkalender van de bibliotheek, de opmaak en het bijsturen van de gebruikersreglementen van beide entiteiten is het beheersorgaan nauw betrokken.

Zoals bij de cultuurraad telt de samenstelling verplicht vertegenwoordigers van de gebruikers, van onafhankelijke deskundigen en van de politieke partijen.

 

 

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: