Aanvraag nieuwe milieuvergunning

Normaal moet een exploitant een nieuwe milieuvergunning aanvragen tussen de achttiende en de twaalfde maand voor de vergunning verstrijkt. Door een beslissing van de Vlaamse Overheid kunnen aanvragen voor nieuwe milieuvergunningen tot 48 maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning worden ingediend, op voorwaarde dat de vergunning ten laatste op 1 september 2011 afloopt.

Let wel: op vergunningen verleend vóór 1 september 1991 (voor het in voege treden van het milieuvergunningsdecreet) staat soms een latere einddatum vermeld dan 1 september 2011; deze vergunningen vervallen echter allemaal op 1 september 2011. De einddatum vermeld op de oude vergunning telt dus niet. Bijgevolg voldoen ze aan de hierboven vermelde voorwaarde. Ze kunnen dan ook opnieuw aangevraagd worden 48 maanden voor het verstrijken, dit is ten vroegste vanaf 1 september 2007.

Veel veehouders hebben een milieuvergunning (ARAB-vergunning) die vervalt op 1 september 2011. De milieudienst raadt dan ook aan om niet te wachten tot de uiterste datum van 12 maanden voor het vervallen van de oude vergunning, vooraleer een nieuwe aan te vragen.

Thema: