Aangifte van geboorte

WAAR?

De aangifte van een geboorte gebeurt op de dienst burgerlijke stand van de gemeente of stad waar het kind geboren is.

WANNEER?

De aangifte van een geboorte moet gebeuren binnen de 15 dagen na de bevalling (de dag van de bevalling niet meegeteld). Is de laatste dag van aangifte een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

WIE?

De geboorte wordt in eerste instantie aangegeven door de vader, in andere gevallen door de moeder of door beide ouders. Wanneer deze in de onmogelijkheid verkeren dit te doen, kan de aangifte ook gebeuren door de directeur van de kraamafdeling of zijn gemachtigde en indien de moeder niet in een kraamafdeling bevallen is, dan kan de aangifte ook gebeuren door de geneesheer, de vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was.

DOCUMENTEN

De aangifte van de geboorte gebeurt door voorlegging van:

  • een statistisch formulier Model I (aangifte van de geboorte van een levend kind)
  • eventueel trouwboekje
  • identiteitskaarten

Bij de aangifte van een geboorte worden volgende documenten uitgereikt aan de aangever(s):

  • een bewijs om het kraamgeld te bekomen in het kader van de kinderbijslag
  • een bewijs om de zwangerschaps- en/of rustvergoeding te bekomen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • een getuigschrift om de verplichte poliovermeldingen te verrichten
  • enkele uittreksels uit de geboorteakte.

 

Thema: